KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Heykel Bölümü

Detay

VİZYON ve MİSYON  

KSÜ Senatosunun 22.11.2006 tarih ve 2006/12 sayılı oturumunda alınan 5 nolu kararla Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde açılan Heykel Bölümü henüz öğrenci almamaktadır. Bu bölümde eğitim, öğrenciye bu mesleğin gerektirdiği temel bilgilenme ilkelerini aktarırken olabildiğince çok seçenek içeren, bireysel yaratıcılığın desteklendiği çağdaş bir anlayış temelinde yürütülmektedir. Atölye çalışmaları ve bu çalışmaları destekleyen kuramsal dersler ve etkinliklerle amaçlanan durum, öğrencilerin okul sonrası meslek yaşamı için gerekli donanımları elde edebilmesidir.  Bölümümüzde verilecek eğitim sonucunda öğrencilerimizin alacakları özel alan eğitimine göre serbest sanatçı-sanat uzmanı-heykeltıraş-sanat danışmanı gibi ünvanları almaya hak kazanacaklardır.

...